Šabac nevidljiv u Google Analitici

Update:

Situacija je izmenjena od februara. Sada se Šabac vidi u analitici kao grad. Ispod starog teksta iz decembra 2019, napisao sam nove informacije.

Stari tekst:

Na ovaj problem sam naišao igrom slučaja. Google inače ne vidi ispravno sve lokacije, u šta se svako u Srbiji lako može uveriti kada pretražuje nešto, pa ispod rezultata pogleda koju lokaciju Google vidi. Tu su česte omaške. To se najčešće dešava kod logovanja preko ADSL-a ili 3G/4G interneta ali se dešava i u drugim slučajevima. Međutim, ovo sa Šapcem je veoma neobično i dosta ozbiljno. Ljudi koji rade lokalni SEO baš za grad Šabac svakako imaju problema sa analitikom, jer je Šabac u Google Analitici nevidljiv. Evo par primera, na ne baš malom uzorku. Uzeću period od zadnje 3 godine, kako bi broj poseta bio dovoljan za ozbiljnu analizu.

Prvi sajt koji pratimo, ima 138 stranica koje u URL-u imaju “sabac”. Te stranice su imale 18.483 poseta.

Sabac 18483 poseta

Ali kada pogledamo koliko je od tih poseta došlo iz Šapca, vidimo nulu.

Šabac nevidljiv u Google Analitici

Drugi sajt. Nema reč “Šabac” u URL-ovima ali ima u adresi na kontakt strani. U ovom periodu je imao nešto više od 512.000 poseta. Da li je moguće da nije imao ni jednu posetu iz Šapca? Prema Google Analytics – jeste. Iz Rume je imao 237, iz Sofije 257, iz Aranđelovca 222. Ali iz šapca nula.

Sabac dobar SEO

Treći sajt koji uzimam kao primer je manji sajt, lokalnog karaktera. Adresa na kontakt strani – Šabac. 606 poseta, nijedna iz Šapca. Mada tu iz liste gradova možemo da pretpostavimo da posetioce iz Šapca Google beleži kao da su uglavnom iz Beograda, ili ih smešta u “not set”.

SEO za mali sajt iz Sapca

I još jedan veliki, lokacija sa kontakt strane – Šabac. Ukupna poseta – 271.000. Niti jedna poseta iz grada gde se nalaze. Bar prema čudnoj, Google analitici.

mapa Google analitika

Dakle, kada radite lokalnu SEO optimizaciju, ne dozvolite da vas uplaše statistike sa Google Analytics. Šabac je za njih nevidljiv grad. Imate posete, samo su prikazane ili kao Beograd ili kao “not set”. I to nije od juče. Evo, minimum tri godine kako je tako. A možda i oduvek.

Update:

Od februara meseca, tačnije od 4. februara, Šabac je počeo da se pojavljuje u Google Analytics normalno, kao i ostali gradovi. Evo analitike koja to pokazuje, sa dva različita sajta:

Šabac analitika
sabac analitika