Korisni sadržaj na subdomeni utiče na ceo sajt

korisni sadrzaj i poddomen

Google Search Central je apdejtovao dokumenat o korisnom sadržaju na sajtu. Razjašnjeno je kako Google gleda na sadržaj treće strane koji se nalazi na vašem sajtu, i to konkretno na pod-domenama vašeg sajta.

Ako hostujete sadržaj treće strane na svom glavnom sajtu ili u svojim poddomenima, imajte na umu da takav sadržaj može biti uključen u signale na nivou celog sajta koje generišemo, kao što je korisnost sadržaja. Iz tog razloga, ako je taj sadržaj u velikoj meri nezavisan od svrhe glavnog sajta ili je proizveden bez pomnog nadzora ili učešća primarne lokacije, preporučujemo da se Google bot blokira da ga indeksira.

Da li ovo ima veze sa Google apdejtom?

Ovo se desilo nakon ili u toku velikog Google apdejta o korisnom sadržaju, tako da je sada ovaj faktor, očigledno, site-wide čak i uključujući poddomene.

Takođe, sadržaj treće strane može biti i Yutube video, skrepovan sadržaj sa neta, … i nevezano da li je na glavnom domenu ili ne, uticaće na gledanje da li je za ceo sajt to koristan sadržaj ili ne.