Kako Google gleda na DJ i Đ?

U jednom od prethodnih tekstova bavio sam se temom šta ljudi više koriste na internetu, DJ ili Đ. Sada bih nešto o tome kako Google gleda na tu razliku. Ima li to uticaj na SEO i na rangiranje stranica na Google? Treba li voditi računa o korišćenju slova Đ pri optimizaciji sajtova?

kako google gleda na dj
foto by Orin Zebest

Pogledajmo primer pretrage “koji proizvod se sviđa”, odnosno “koji proizvod se svidja” na Google.com.
Kod upita “koji proizvod se sviđa”, od prvih 10 rezultata u samo jednom slučaju sporno slovo se piše kao DJ. Taj rezultat je na trećoj poziciji.
Kod upita “koji proizvod se svidja” ista  situacija. Samo u jednom rezultatu (takođe trećem po redu) koristi se DJ kao u upitu.

Drugi primer neka bude pretraživanje “krema za leđa” vs “krema za ledja” na Google.
Pretraga “krema za leđa” daje 9 stranica na kojima je autor koristio Đ.
Pri traženju “krema za ledja” 7 puta je korišćeno Đ i 3 puta DJ.
Kako vidimo, u oba slučaja je Đ imalo prednost, ali kada se traži reč sa DJ ipak nešto više takvih rezultata se i dobija.

Da vidimo kakva je situacija kod upita sa većom konkurencijom. Proizvođači vs Proizvodjači (u oba slučaja Č ima kvačicu, kako bi posmatrali samo razliku za Đ).

Upit Proizvođači daje 9 od 10 rezultata sa Đ, dakle kao u upitu koji je tražen.
Ako tražite Proizvodjači, dobijate svih 10 rezultata sa DJ.
Veliki broj sajtova u rezultatima, dakle dovoljno da se nađe 10 adekvatnih sa Đ pisanim na isti način kao što je korisnik tražio.

Po svemu sudeći, Google ipak vodi računa o tome kako je korisnik kucao slovo, te i rezultate pretraživanja usklađuje sa tim.

2 Replies to “Kako Google gleda na DJ i Đ?”

  1. Korisne informacije istrazivanja. Pretpostavljam da je situacija slicna za slova drugih jezika van Engleskog alfabeta, kao sto su ø, ö, itd.

  2. Nikad nisam razmišljala o tome kako sitnice kao ova utiču na seo optimizaciju. Hvala što ste ukazali na to da postoje razlike u rezultatima.

Comments are closed.