Venecija oborila Wikipediju

U skladu sa najnovijim izmenama Google algoritma, tzv “Google Venice update”, lokalni rezultati postaju sve dominantniji. Google sada bolje prepoznaje odakle se logujete i daje relevantnije rezultate za tu lokaciju. Naravno, i ova izmena najpre utiče na pretrage iz Amerike i Velike Britanije, pa se polako širi dalje.

Zanimljivo je da je u Engleskoj primećeno da je čak i velika Wikipedia pala sa prve strane rezultata za neke veoma bitme pojmove pretraživanja. Za reč “SEO”, Wikipedia je 8 godina bila na prvom mestu, a sada je pala na drugu stranu. Isto se desilo i za upit “optimizacija za pretraživače”, odnosno “search engine optimisation”.

David Whitehouse je u tekstu na svom blogu prikazao nekoliko snimaka ekrana sa novim, lokalnim, rezultatima.

Venice SEO izmene i Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.