Tekst iz reklame u opisu rezultata

Analizirajući neke Google rezultate i pozicije, naišao sam na zanimljivu situaciju. U opisu jednog Google rezultata, prikazala se rečenica koje nema na sajtu. Pretražio sam source code stranice i nigde nije bilo ništa slično toj rečenici, međutim, na stranici su Adsense oglasi. A taj deo opisa je klasična reklama

Watch Tour Players Try The New Adidas Golf Shoe.

te sam došao do zaključka da je Google uzeo deo Adsense reklame za opis u SERP, zato što je jedna reč u pretrazi bila deo teksta reklame (Watch). Interesantno je, svakako i to što na prvom mestu to znači da Google tekstove iz Adsense reklama vidi kao deo teksta stranice. A dalje, naravno i informacija da se taj deo teksta može pojaviti i umesto meta description, odnosno kao opis samog rezultata pretrage.

adsense opis u SERP rezultatima

Drugi SERP primer

Iskopirao sam tekst sa Adsense reklame koja se prikazivala na jednom od sajtova. Pretražio tu rečenicu na Google, uz navodnike, tako da se pojave samo rezultati koji imaju baš takav raspored reči, i dobio 5280 rezultata. Moguće je da nisu svi sa ovom situacijom, moguće je da se negde pravi tekst na stranici poklopio sa pretraživanjem, ali na nekoliko rezultata koji su među prvima u pitanju je ipak bio Adsense.

Adsense SEO uticaj i SERP

Dakle, ona reklama koja se prikaže u trenutku kada Google bot obiđe stranicu, biće tretirana kao tekst na toj stranici. Još jedan razlog da imate dosta teksta na stranicama, i da budu koncentrisani na jednu temu, jer u protivnom Adsense može prikazati potpuno nerelevantnu reklamu, te će i ta rečenica negativno uticati na SEO generalno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.