Blogeri imaju reč

Blogeri u Srbiji i regionu u proteklim godinama vredno rade sa željom da budu uticajni, cenjeni ili samo čitani od strane istomišljenika. Broj blogova je neverovatno porastao. Istovremeno, o strukturi blogosfere, kodeksu i pravilima, pitanjima i dilemama sa kojima se blogeri suočavaju veoma se malo zna. Sa idejom da to više ne bude tako, nedavno je pokrenuto interesantno i sveobuhvatno istraživanje.

Kako ste, blogeri?“, pitaju u svojoj anketi u sklopu regionalnog projekta Blogometar (#Blogometar15) organizatori, agencija “Pepper communications” i servis Prometric. Namera im je da, po sređivanju rezultata, pomognu da se preduzmu aktivnosti koje bi blogosferu zemalja bivše Jugoslavije učinile boljim mestom.
Upitnik je anoniman, ima 64 pitanja, uglavnom sa ponuđenim odgovorima, i obuhvata veliki broj tema značajnih za blogere.

Blogeri se pozivaju da daju podatke o svojim navikama, koliko često objavljuju postove i na koje teme, tu su zatim pitanja o društvenim mrežama, drugim blogovima koje prate, pitanja o slobodi pisanja i autorskim pravima…
Kada rezultati istraživanja budu objavljeni biće posebno interesantno da se vidi koliko blogeri i blogerke poznaju SEO optimizaciju. Nekoliko pitanja posvećeno je upravo ovoj temi. Pored osnovnog – da li je optimizacija bloga za pretraživače uopšte urađena, tu su i pitanja o korišćenju i proveravanju analitike, metrikama koje bloger smatra značajnim i da li misli da one blogera čini uticajnim… Ispitanici su pozvani da iznesu svoje stavove o plaćenim blog postovima i njihovom korišćenju.

Ukoliko ste bloger, predlažem Vam da doprinesete stvaranju baze podataka koja će osvetliti našu blogosferu. I samo popunjavanje ankete je veoma korisno i interesantno iskustvo, koje navodi na razmišljanje o različitim blog-temama. Rezultate istraživanja možete dobiti na Vašu e-mail adresu, ukoliko želite da je dostavite ispitivačima.

blog istrazivanje

Za učešće u istraživanju i podršku dovoljna su tri koraka.
Blogeri i blogerke upitnik mogli su popuniti preko Surveymonkey.

Link do #Blogometar15 možete podeliti na društvenim mrežama.