Šta je keyword density?

keyword density

Keyword density (kivord densiti) je procenat pojavljivanja ključne reči na web stranici. Izraz koji se često koristio u SEO optimizaciji sajtova pre više od 10 godina. Kako vreme prolazi, sam izraz se koristi sve ređe jer sve veći broj ljudi koji se bave SEO optimizacijom shvata da je keyword density gotovo nebitan. Naime, nekada je to bio jedan od važnijih faktora za rangiranje stranice kod Google, Yahoo, tada MSN, i ostalih pretraživača. Najpre, dosta davno, keyword density je trebalo biti što veći, ključna reč se ponavljala u tekstu što više, i to je pomagalo stranici da se bolje kotira u rezultatima pretrage. Tada se pojavljivao veliki broj spam sajtova kojima je svaka druga reč bila ključna reč. Ili se negde u dnu stranice upisivala ključna reč na stotine puta i to je kod pretraživača u početku “prolazilo”. Kasnije je postojao određeni  procenat koji se smatrao najboljim, nekada/neki su preporučivali 5-10%, neki 2-5%.  Kako su pretraživači uvideli da se ovaj faktor isuviše često zloupotrebljava od strane webmastera, keyword density je kao takav postao ili nebitan ili gotovo zanemarljiv. Trenutno neki smatraju da ovaj faktor više ne postoji, međutim ima i onih koji preporučuju 1-3%. Ja praktikujem prirodno pojavljivanje, prirodno pisanje teksta i nerazmišljanje o procentu. Bitno je da se reč koja se cilja, pojavi u tekstu. I u title tagu, ponekom alt tagu, i još ponegde, ali to je druga tema. Preveliki procenat pojavljivanja ključne reči u samom tekstu može čak poslati signal pretraživaču da je možda u pitanju spam stranica, neprirodno pisana za pretraživače i njihove botove a ne za ljude.

Ako neko ipak želi da izračuna keyword density svoje stranice, može primeniti sledeću formulu:

(broj pojavljivanja ključne reči / ukupni broj reči) * 100

Ili, ako je u pitanju ključni izraz koji se sastoji iz više reči:

(broj pojavljivanja ključne reči * broj reči u izrazu / ukupni broj reči) * 100

Evo i dva alata za automatsko izračunavanje keyword density na vašim stranicama:

SEOChat keyword density alat
iWebTool Keword Density alat

One Reply to “Šta je keyword density?”

  1. Keyword density je obsolete i googlebot ga vise ne uzima kao kategoriju za odredjivanje pageranka, uopste…

    Svi relevantni izvori SEO-a upucuju na ovo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.