SEO optimizacija i ciljanje ključnih reči i izraza

Pri izboru ključnih reči i izraza koje se ciljaju kroz SEO optimizaciju, često se u startu pravi nekoliko grešaka. Razlog je, ili nepoznavanje suštine SEO optimizacije, ili poznavanje starog načina optimizacije koji ne funkcioniše kao ranije.

Fokus samo na par ključnih reči

Nekada se SEO radio tako što se izabere jedna ili dve ključne reči, i obraća se pažnja samo na njih Gomilaju se u meta tagovima, sadržaju, naslovima, podnaslovima, svuda gde je to moguće. Pravila se gomila linkova prema sajtu sa tzv. anchor tekstom koji je ta ključna reč, i brojali su se linkovi. U celom radu, gledao se samo kvantitet, a ne kvalitet.

Već godinama to nije tako. Zapravo, dosta ljudi i dalje radi tako, ali Google to ne vrednuje više kao ranije.

Generalne ključne reči

Recimo da se radi SEO za lekara koji rešava probleme sa sinusima. Dešava se da se klijent fokusira samo na generalnu ključnu reč, u ovom slučaju bi to bili “sinusi”. Međutim, ljudi koji pretražuju generalnu ključnu reč, veoma retko traže ordinaciju. Najčešće oni traže informacioni sajt gde bi pronašli osnovne informacije i edukovali se o toj temi.

Ovim pristupom ulaže se dosta truda i resursa (koji su neophodni jer je prejaka konkurencija) a ne dobijaju se u dovoljnoj meri efekti kroz nove kupce, klijente, …

Mnogo je bolje orijentisati se na veći broj užih, raznovrsnih termina, kao i na jačanje sajta za celu temu, ne držeći se ključnih reči tako strogo. Posete od neočekivanih a relevantnih izraza.