Optimizacija opisa rezultata biće teža

optimizacija opisa rezultata

Još jedna od novih izmena u Google algoritmu koja se odnosi na izgled rezultata pretrage. U pitanju je opis vašeg rezultata, ispod naslova i adrese stranice. Do sada je optimizacija tog teksta bila relativno jednostavna, Google je uglavnom uzimao meta description tag za opis. Nekada je bitan i uvodni deo teksta na samoj stranici. Najnovijom izmenom, češće će se dešavati da Google sam izabere deo teksta sa stranice koji će prikazati kao deo rezultata. Naravno, koji deo teksta će biti izabran, zavisi od toga šta Google proceni da je bitan, suštinski deo teksta, kao i uzimanje u obzir samog upita, odnosno reči ili izraza koje je korisnik tražio na samom Googlu pa je dobio i vašu stranicu kao rezultat.
Ovo bi trebalo da popravi situacije kada se meta description nije poklapao sa većim delom samog teksta, ili kada je tekst na stranici preširok tematski pa prikazani opis nema veze ni sa suštinom stranice niti sa upitom koji je tražen.

One Reply to “Optimizacija opisa rezultata biće teža”

Comments are closed.