O Googlu i Srbima

Ovih dana, u medijima se provlači vest o tome šta se na Googlu prikazuje kao sugestija za pretraživanje kada se u polje za pretragu upiše Serbs, Why Serbs, i slično. najpre je o tome pisao Kurir, onda Vesti Online, bilo je i priloga na nekim od televizija. Reč je o tome, da su novinari primetili da kada u pretragu ukucaju “Serbs are” kao predlozi se, između ostalog pojavljuju izrazi “Srbi su ludi” i “Srbi su zli”. Dva dana nakon teksta, objavljen je odgovor od Googla:

Svi predlozi se pojavljuju zahvaljujući posebnom algoritmu i njihov je odabir zasnovan na broju sasvim objektivnih faktora, bez upliva bilo čije lične volje. Sve sugestije koje se pojavljuju u polju pretrage prethodno su ukucali sami korisnici.

Dakle, nije u pitanju   odluka nekog u Google kompaniji šta će se sve pojavljivati u predlozima, već algoritam koji važi za sve upite. jedan od faktora algoritma, kao što se u odgovoru navodi, je ono što su korisnici već pretraživali a počinje sa “Srbi su”. Vezano za ovo dodao bih da je broj raznih izraza koji su pretraživani, a počinje sa tom frazom, svakako veći od 3, 4. I zato su faktori i koliko puta se šta pretraživalo (ono što je pretraživano veći broj puta ima veću težinu), odakle su vršene određene pretrage (pretraživanja iz iste zemlje ili grada su relevantnija), šta ste vi pretraživali u prošlosti (ako ste vršili masu pretraživanja na temu zločina, izraz vezan za zločine će verovarnije da vam se prikaže. Ako ste dosta pretraga upisivali u vezi sporta, ponudiće vam se neka varijanta vezana za sport). Pomenuti algoritam je dakle veoma kompleksan. Ja sam recimo dobio nešto drugačije rezultate od ovih koji se pominju u vestima:

Srbi nisu - Google pretraga

zasto - Google pretraga

Takođe, evo pokazatelja da se ovo događa i drugim narodima:

nemci su - Google pretraživanje ponude

amerikanci su - Google predlozi za pretragu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.