Indeksiranje FB komentara na sajtu

Dosta sajtova omogućava komentare na svojim stranicama koji se implementiraju preko Disqus, Facebook ili nekog drugog servisa. Ti, dinamični komentari osvežavaju stranice ali su imali problem kod Googla, koji ih nije indeksirao. Od pre nekog vremena, tih problema nema. Google sada indeksira i takve komentare, a potvrda je stigla i od Matt Cuttsa.

matt cutts potvrda o indeksiranju facebook komentara

Dakle, Google bot više nema problema sa Ajax/javascript dinamičnim komentarima, i takvi delovi stranica takođe ulaze u veliki indeks zajedno sa ostalim delovima strana.

Evo i primera pretraživanja dela Facebook komentara sa Labnol sajta. Stranica sa tog sajta na kojoj se komentar nalazi se prikazala kao prvi rezultat:

Facebook komentar u Google rezultatima