Google algoritam apdejt od 1. marta 2019.

1. marta se desio veći apdejt Google algoritma. Ovo je izmenilo rezultate pretraga za dosta upita. Apdejt je vezan za sve jezike, dakle i za srpski, hrvatski, i ostale iz regiona, a ne samo za engleski. Iz mojih statistika primećujem da je uglavnom uticao na e-shop sajtove. Ne na cele sajtove već samo na neke proizvode i/ili kategorije. U diskusijama o ovom apdejtu na internetu, takođe vidim da se pad u rangiranju desio na pojedinačnim stranicama. Nisam primetio da se neko žali da je ceo sajt pao za sve izraze za koje se ranije dobro kotirao.

google apdejt 1mart