75% sajtova ima neispravan hreflang atribut

I na jednojezičnim, a naročito na višejezičnim sajtovima, dobra praksa je da se Guglu stavi do znanja na kom jeziku je sadržaj web stranice. Još 2011. Google je zvanično predstavio “hreflang atribut”, koji se postavlja u head stranice, i obeležava alternativne adrese postojeće strane, za različite jezike i države.

hreflang SEO optimizacija

6 godina kasnije, agencija za digitalni marketing SEM Rush je uradila veliko istraživanje na 20.000 sajtova širom sveta, i došla do zanimljivih rezultata. Čak 75% miltijezičnih sajtova nema pravilno instaliran hreflang, odnosno ima neku grešku koja može da smeta Google prilikom indeksiranja, pa samim tim i rangiranja u lokalnim pretragama.

58% nema hreflang za aktivnu stranicu

Slučajevi kada je atribut pravilno instaliran za druge verzije i druge jezike, ali nije obeleženo za koji jezik i državu je namenjena postojeća strana na kojoj se posetilac trenutno nalazi. Moguće je da je dosta webmastera zbunjeno zbog reči “alternative” u liniji koda, te smatraju da se upisuju samo ostale alternative. To jeste možda logično ali nije ispravno.

Konflikt sa rel canonical

Često se na sajtu koriste i rel canonical, i ahref tag. U tom slučaju, self referencing ahref mora imati isti URL kao i canonical, a to u ovom istraživanju nije bio slučaj kod 52% sajtova.

Više istih adresa ima različitu ahref vrednost

Jedna stranica može biti namenjena samo jednom jeziku/geografskoj lokaciji. U 3% slučajeva, sajtovi su pokušavali sa definisanjem iste adrese i za Australiju, Veliku Britaniju, Kanadu, i Ameriku. To nije ispravna odluka, bar Google ne gleda tako na ovakvo rešenje.

Neispravni hreflang linkovi

Do ovoga može doći kada se dugo nakon implementiranja hreflang atributa, menjaju adrese za pojedine jezike. 37% sajtova očigledno nije apdejtovalo hreflang nakon izmena URL-ova, i one vode ili prema 301 redirekcijama, ili prema nepostojećim adresama (404), …

Hreflang nedostaje na nekim stranicama

Ima sajtova koji su implementirali hreflang ali ne na sve stranice i ne za sve jezike. Možda se krenulo sa manjim brojem jezika, i to je sve postavljeno kako treba, ali kada su kasnije dodavani ostali jezici, desio se previd.

Pogrešan jezik je definisan

Na 21% sajtova ima stranica sa pogrešno definisanim jezikom. Recimo, stranica je na nemačkom a hreflang je postavljen za francuski. Ne treba žuriti prilikom implementacije, i savet je da se dobro izvrši provera nakon završetka kodiranja.

Pogrešan kod za državu

Veoma česta greška, pojavljuje se na 45% višejezičnih sajtova. Upisivana je oznaka UK umesto GB za Veliku Britaniju, USA umesto US za Ameriku, …

Pogrešan kod za jezik

Slično kao i za državu – ENG umesto EN za engleski, CH za nepostojeći švajcarski jezik, …

Nedostaje deo za državu ili za jezik

20% sajtova u hreflang ima upisano samo EN recimo, bez oznake za državu. Ili samo oznaku za državu bez jezika.