Yahoo Site Explorer se zatvara

yahoo site explorer zatvaranje

Yahoo finalizuje integraciju algoritma sa Bingom i u skladu sa tim, Yahoo Site Explorer, koji su mnogi koji se bave optimizacijom koristili za ispitivanje linkova prema sajtu, sada se integriše u Bing Webmaster Tools. Od ponedeljka, 21. novembra, on neće biti više aktivan. 
Ne postoji nikakva najava da će se u Bing Webmasters tools omogućiti one funkcije kojih do sada nije bilo, a postojale su kod Yahoo Site Explorera.

Foto: Hugh Kimura