Ubuduće manje podataka u Google Analytics

analytics SSL promene - manje keywords podataka

Google je danas zvanično najavio promene koje će se desiti u narednih par nedelja vezane za Google Analytics. Naime, do sada, kada neko pretražuje određeni izraz na Googlu, i u rezultatima klikne na vaš sajt, mogli ste u Google Analytics pod “keywords” da vidite koju reč ili izraz je ta osoba pretraživala pa je došla na vaš sajt. U narednih par nedelja, Google.com uvodi SSL protokol koji bi trebao da bude sigurniji za korisnike. Promena će se dešavati postepeno, ne svima odjednom, i videćete je kada se deo ispred Google.com (http) bude redirektovao na (https). Ova redirekcija će se dešavati korisnicima koji su ulogovani na Google dok vrše pretragu. U sklopu sigurnosti, ključne reči i izraze koje je korisnik tražio na Googlu, neće se prikazivati u Analyticsu. Ove posete će se u analitici i dalje videti kao organska Google pretraživanja, ali će na mestu “keywords” umesto ključnih reči biti prikazano “not provided”.
Dakle, i dalje će se videti ključne reči od korisnika koji nisu bili logovani dok su vržili pretragu, ali za ove druge neće. Sve u svemu, manje podataka koji pomažu pri analizi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.