SEO u regionu, 2013.

SEO je kao pojam i kao usluga, u Srbiji ozbiljnije počeo da se traži 2009. Evo izvoda iz statistike sa Google trends, kakva je situacija bila u Srbiji i regionu prošle, 2013. godine.

SEO i Srbija

Pojam SEO, na Google tražio se najviše u Novom Sadu, i samo nešto manje u Beogradu.
Od sličnih upita, dosta se tražilo i “SEO optimizacija”, “WordPress SEO”, “SEO tools”.

SEO u regionu

SEO i bivša Jugoslavija


Zanimljivo je da je prethodne godine od bivših jugoslovenskih republika, SEO najtraženiji bio u Makedoniji. Kod njih je inače ovaj pojam postao popularan najkasnije, tek 2011, paralelno kada i u BiH. Radi poređenja, pojam su najpre ozbiljnije počeli da traže Hrvati (početkom 2007), pa Slovenci (krajem 2007).

U Bosni i Hercegovini, kada je reč o gradovima, najviše ovih pretraga bilo je iz Sarajeva, pa Banja Luke. Ako pričamo o entitetima, više pretraga je bilo iz Republike Srpske.
Iz Makedonije, gotovo sve pretrage su iz Skoplja.
Lista hrvatskih gradova, poređanih po broju traženja izraza vezanih za SEO je sledeća: Pula, Rijeka, Split, Zagreb, Varaždin, Osijek.
U Sloveniji to su Ljubljana, i Celje sa 72% u odnosu na Ljubljanu.
Crna Gora u odnosu na ostale ima zanemarljiv broj pretraga, na šta utiče i proj stanovnika, tako da podaci nisu relevantni.

Osim samog izraza “SEO”, srodne pretrage u Hrvatskoj bile su i “SEO optimizacija” kao i “Google SEO”.
U Sloveniji “Google SEO” i “SEO net”.

Region

U regionu, prva sa SEO krenula je Rumunija, još 2005. godine, potom Bugarska 2006, i Mađarska 2007.
2013. Bugarska i Rumunija su prednjačile, broj srodnih pretraga bio je za nešto više od 50% veći nego u Mađarskoj, koja je bila otprilike na nivou Srbije.

Gradovi po redosledu popularnosti SEO pojma u Bugarskoj su: Varna, Sofija, Plovdiv, Veliko Trnovo, Bragoevgrad, Ruse, Burgas.
U Rumuniji, to su Jaši, Bukurešt, Kluž, Alba, Dolj.
Mađarska lista gradova je Budimpešta, Baranja, Hajdu-Bihar, Čongrad, Bekeš, Feher.

Kada je reč o srodnim pojmovima, prilično je uočljiva raznovrsnost srodnih pojmova koji se traže u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj, u odnosu na uglavnom 1 do 3 pojma u ostalim državama.
Rumuni su tražili, osim čistog izraza “SEO, i “SEO Google”, “SEO optimizacija”, “optimizacija”, “SEO site”, “SEO web”, “SEO tools”, “SEO wordpress”, “free SEO”, “forum SEO”, “SEO blog”, “SEO Rumunija” (izrazi su prevedeni, osim onih koji su traženi na engleskom).
Iz Bugarske tražilo se “SEO optimizacija”, “SEO optimization”, “SEO Google”, “wordpess”, “SEO tools”.
I iz Mađarske je bilo sličnih pretraga: “forum SEO”, “Google SEO”, “SEO tools”, WordPress SEO”, “optimizacija za pretraživače”, “SEO optimizacija za pretraživače”, “Joomla SEO”, “SEO url”.

Zanimljivost

Interesantno je da su od svih navedenih država, Srbija, Rumunija i Bugarska specifične po tome što glavni grad nije na prvom mestu po broju pretraga SEO izraza.

Po raznovrsnosti i broju različitih SEO izraza, Rumunija i Mađarska prednjače.

“Joomla SEO” se u većem obimu traži jedino u Mađarskoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.