SEO optimizacija i Title kod paginacije

Novi Google algoritam za određivanje naslova rezultata je doneo probleme mnogim satovima koji imaju paginaciju. Problem se pojavljuje najčešće u sledeća dva slučaja:

  1. Ukoliko je link iz paginacije jedini link prema ostalim stranama (1,2,3, prethodna, sledeća strana, dalje, pročitaj više, …)
  2. Ukoliko je title tag na ostalim stranama potpuno isti kao i na prvoj (bez dodatka “2. strana” i slično)

Dobra SEO optimizacija mora voditi računa i o ovome, naročito ako je u pitanju sajt sa gomilom stranica koje se konstantno dodaju a gde postoji paginacija.

Evo nekoliko primera koje sam “uhvatio” pretražujući Google.

studentski poslovi

Jedini anchor tekst koji postoji prema ovoj strani je “3”.

3

Title tag je identičan titlu prve paginirane strane.

title paginirane strane nije SEO optimizovan

Drugi primer je “Older entries”:

stariji unosi

Prethodna strana ili Sledeća strana:

SEO prethodna strana

Pročitaj više:

procitaj vise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.