Oposum Google Maps apdejt

Nekoliko apdejta Google algoritma, i delova istog, za regularne, organske rezultate pretrage imaju nadimke po životinjama – Panda, Pingvin, Golub, … Novi apdejt algoritma koji odlučuje koji rezultati će se prikazivati u Google mapama, odnosno algoritam vezan za Google Biznis rezultate, dobio je nadimak po manje poznatoj životinji – Oposum (possum).

Oposum SEO optimizacija

Šta je suština Google Oposum apdejta kod optimizacije za Google Biznis?

Lokalna SEO optimizacija se donekle menja. U dosta slučajeva biće olakšana, mada će biti i situacija gde će SEO stručnjaci morati da ulože više napora i kreativnosti. Do sada, kada je neko, recimo tražio “stomatolog Novi Beograd”, dobijao je u mapama samo rezultate sa Novog Beograda, striktno. Ukoliko se neka ordinacija nalazi u Zemunu, na samoj granici sa Novim Beogradom, iako je bliža mestu sa kog se pretraga vrši, nije mogla da se nađe u rezultatima. Ovaj apdejt rešava tu situaciju. Prikazuje najbliže ordinacije iako se neke od njih ne nalaze unutar, u ovom slučaju Novog Beograda.

Više firmi na istoj adresi i SEO za mape

Druga izmena je vezana za više firmi na istoj lokaciji. Ukoliko se u jednoj zgradi, na istom broju ali u različitim stanovima nalazi više firmi sa istom delatnošću, samo jedna će se pojaviti u Google biznis rezultatima. Ovo je urađeno zbog masovnog registrovanja sajtova na istim adresama, gde ljudi upišu adresu Uluca broj/1, Ulica broj/2 i tako razgraniče i lažiraju različite adrese. Sada, zbog toga mogu da trpe i prave firme, odnosno samo onaj ko ima najjači SEO biće prikazan za jedan upit u pretrazi mape.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.