Naslov u Google rezultatima (promene)

naslov rezultata isecen

Nakon novih izmena u dizajnu Google rezultata, desila se i promena u dužini naslova. Mnogi naslovi koji su se prikazivali celi sada su isečeni, iako ste poštovali dužinu karaktera.

Moz ekipa (bivši SEO MOZ) je radila analizu 10.000 pretraživanja i pokazalo se da ako brojimo karaktere, dužina koja se prikazuje itekako varira. Prosečna dužina title taga koji se ceo prikazuje u rezultatima je 58, s’ tim da je najmanja koja se “seče” 42, a najduža koja je ostala cela 68.

Naime, Google ne broji karaktere već dužinu naslova u pikselima. Prikazuje se 512 px.
Tu treba reći da su Google rezultati ranije bili prikazani kao 16px Arial font, a sada je to 18px.

Takođe, na dužinu dosta utiče i koliko velikih slova imate. Ako su cele reči “caps” naravno da su karakteri širi, te će manji broj reči biti prikazan.
Dalje, na dužinu utiče i koliko reči će biti boldovano u rezultatu. Bolduju se, naravno, reči koje je posetilac pretraživao.

Kako će vaš naslov izgledati u rezultatima u zavisnosti od toga šta korisnik pretražuje, možete proveriti MOZ alatom.

foto: Danny Hope