Linkovi ka sajtu u Webmasters Tools

Google Webmasters Tools, jedan od gotovo nezaobilaznih SEO alata, dobio je zgodno poboljšanje funkcija. Prikaz linkova prema sajtu je sada dobio novi izgled i daje više informacija. U meniju “Vaš sajt na webu”, podmeni “linkovi prema sajtu” sada daje tri celine: Ko najviše linkuje, sadržaj koji se najviše linkuje, i kako se linkuje.

linkovi ka sajtu glavni prikaz u google webmasters tools

Ispod svakog dela stoji link za prikaz više informacija.
Prvi deo prikazuje sve domene sa kojih se linkuje. Tu je prikazan ukupan broj linkova sa pojedinih domena kao i broj vaših različitih stranica koje su linkovane sa te domene. Ispred svake domene stoji  znak plus, sa kog se može videti koje stranice su linkovane.

prikaz svih domena sa kojih se linkuje

Drugi deo prikazuje sadržaj koji je najviše linkovan. Prikazan je broj linkova prema stranici i broj različitih domena sa kojih je linkovan. Klikom na plus prikazuju se domene sa kojih je stranica linkovana.

sadrzaj koji je linkovan webmasters tools prikaz

Treći deo prikazuje kako su stranice linkovane, odnosno anchor tekst kod linkova.

anchor tekst linkova u novom google webmasters tools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *