Digg i Reddit korišćenje u regionu

Digg i Reddit su sajtovi koji se koriste u optimizaciji, prilikom rada na linkovima direktno i indirektno, ali su korisni i kao donosioci poseta. Statcounter, koji se bavi praćenjem statistika poseta sajtovima uradio je uporedne preglede poseta sajtovima koje su dolazile sa Digga i Reddita kao referala. Evo grafikona za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, i  poređenja radi, za Ameriku. U globalu, Reddit postaje dosta popularniji od Digga, što nije bio slučaj u prošlosti. Na grafikonima je kao 100% uzet ukupan broj poseta koje su dolazile sa ova dva sajta. Podaci mogu biti korisni za SEO lokalnih sajtova.

Digg Reddit poseta Srbija

Digg Reddit odnos poseta Crna Gora

digg reddit uporedjenje poseta Hrvatska

digg reddit posete iz  makedonije

Digg Reddit Bosna i Hercegovina

Digg Reddit Sjedinjene Americke Drzave