Boilerplate, dupli sadržaj i SEO optimizacija

Svi smo videli na dnu reklame za neki medicinski preparat, onaj deo “… Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom …”. Standardni tekst upozorenja i odricanja od odgovornosti, i isti je za sve lekove i pomagala, bez obzira šta leče.
Ili na kraju pravnog ugovora, recimo “Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka a svakoj strani pripadaju po 2 (dva) primerka Ugovora.” Ovo je takođe standardni tekst koji možemo videti u skoro svakom ugovoru, bez obzira na sadržinu.
Takav tekst se zove “boilerplate” (boilerplejt).

boilerplate dupli i seo

Boilerplate postoji i u web kodiranju, i predstavlja sadržaj (tekst, slike ili nešto treće) što se nalazi na raznim stranama sajta, nevezano za glavni sadržaj. Recimo, to može biti menu (izbornik) sa linkovima prema glavnim stranama. Može biti footer, koji je isti na svim, ili bar na nekoliko stranica sajta. Sidebar sa banerima, linkovima, vidžetima, …

Kakav je uticaj boilerplate sadržaja na SEO kada je reč o duplom sadržaju?

Prilikom rada na SEO optimizaciji, važna stavka je i analiza duplog sadržaja. Google je dosta dobar u shvatanju koji deo sadržaja i koda je boilerplate, i razdvaja ga od glavnog sadržaja. To što će neka rečenica u futeru ili u sajdbaru da se ponavlja na svim stranama, neće se tretirati kao dupli sadržaj. Boilerplate se, kada se razmatra dupli sadržaj, ignoriše. Može se desiti da, ukoliko osim tog dela ne ostane skoro ništa na web stranici, stranica postane neupotrebljiva, nekorisna za Google indeks, ali ukoliko ozbiljniji sadržaj postoji, boilerplate neće smetati da Google shvati da su stranice originalne i različite.