Na kojoj poziciji sam na Googlu?

Pre gotovo šest meseci pisao sam o tome koliko se razlikuju rezultati u različitim brauzerima na istom računaru. Sada se priča u svetu internet profesionalaca nekako opet aktuelizuje. Dosta je novih analiza, mišljenja o sve manjem značaju merenja pozicija na Googlu jer se sve više razlikuju od korisnika do korisnika. U Google webmasters tools, lako se može uočiti taj trend. Za određeni upit u pretrazi, možemo videti na kojim se sve pozicijama sajt pojavljuje. Doduše, vidimo prikazivanje sajta a ne pojedinačne stranice, tako da se često dešava da vidimo prikaze nekoliko stranica sa našeg sajta, ali generalni trend se uočava.

Evo primera jednog od sajtova koji pratim, za određeni upit za koji se u rezultatima pojavljuju dve stranice:

webmasters tools prvi primer pozicija

 Evidentno je da se u velikom procentu sajt pojavljuje kao prvi, ali nekima se prikaže i kao drugi, treći, ili četvrti. U nekom broju slučajeva, pojavi se čak i na trećoj strani rezultata (doduše, to je uglavnom druga od dve stranice koje Google prikazuje za taj upit).

Evo drugog primera, sa tri stranice za isti upit:

drugi primer Google rezultata

Tu je prosek treće mesto na prvoj strani, ali je variranje mnogo veće. Od prvog mesta do treće strane, sa velikom frekvencijom pojavljivanja na 3, 4, 5 mestu i od 6 do 10 mesta prve strane.

Jon Henshaw, jedan od osnivača Raven tools, u sklopu intervjua za SEO book govori o tome da je tendencija da se SEO alati sve manje orjetišu na praćenje pozicija na Googlu, i da umesto toga počinju sve više da prate posete koje sajtovi dobijaju sa Googla. U krajnjoj liniji, to je i mnogo važnije za vlasnike sajtova. Koliko poseta dobijaju sa Googla. Raven tools se kreće u tom pravcu.

Bruce Clay kaže da merenje pozicije na Googlu više nije alat kojim se meri uspešnost SEO rada. Umesto proste pozicije sada se meri broj poseta sa Googla, bounce rate, sa koje geografske lokacije dolaze posete, konverzije, i još mnogo drugih korisnih pokazatelja. Evo videa od pre dve godine, koji je još uvek aktuelan, a u kom Bruce govori na tu temu:

Tom Schmitz, u novom članku za Search engine land takođe piše o tome da je pitanje “Na kojoj sam poziciji na Googlu” sada već besmisleno. Pozicija ima smisla ako postoji konzistentnost. A toga danas više nema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.