Pretraživači statistika, Jul 2010

WebCeo je objavio statistiku prikupljenu sa više od 300.000 sajtova koji koriste njihov servis za praćenje poseta Hitlens, za jul 2010.
Kada se posmatraju posete sajtovima koje dolaze sa pretraživača, 82% je slao Google, Yahoo je pao na 7% (u odnosu na 10% iz jula 2009), Bing 7%, i ostali pretraživači 4%. Vidimo da se udeo malih pretraživača (gde su uključeni manji globalni, ali i lokalni pretraživači, povećao u odnosu na pre godinu dana).

pretrazivaci statistika jul 2010

Tu je i prikaz statistike odakle dolaze posete sajtovima. I dalje najveći broj poseta dolazi sa pretraživača (mada je sada to 47% u odnosu na 50% iz jula 2009), drugo mesto su preuzele direktne posete (direktno kucanje adrese u URL bar i bookmarks/favorites), što su 2009 bile posete preko linkova sa drugih sajtova. Posete sa plaćenih oglasa porasle su sa 5% na 6%.

referali posete sajtovima jul 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.